utstilling: Det skeive blikket

Siste visningsdag i KODE 4 31. desember!

Med utstillingen «Det skeive blikket» vil Kode for første gang utforske og løfte frem mangfoldet av skeive perspektiver, historier og identiteter i egen samling.

Den omfattende utstillingen teller nær 160 verk fra antikken frem til i dag og fyller en etasje i KODE 4, Lysverket.

Nytt fra 23. september: Del to av utstillingen åpner, med verk av 12 inviterte samtidskunstnere.

«Skeiv» er det som ikke er «rett» – det som avviker fra tradisjonelle strukturer og normer. I sin essens dreier det seg om bruddet med det vi ser på som «normalt». I dagligtalen kan «skeivt» beskrive alle former for kjønnsuttrykk, identiteter og seksualiteter som ikke følger normen.

Det skeive blikket tar utgangspunkt i Kodes samling, med noen innlån, og spenner bredt – med verk, motiver og temaer fra antikken fram til i dag.

23. september åpner en ny avdeling av utstillingen, hvor 12 inviterte samtidskunstnere presenteres. Les mer om Det skeive blikket vol. II her

Hvilke skeive spor kan vi finne i kunsten?

Kunsthistorien har etablert dominerende, «rette» fortellinger om hvordan kunsten skal sees og forstås. Det skeive blikket utfordrer disse: Ved å se etter historier som har vært skjult eller undertrykt i den tradisjonelle museumsutstillingen, kan det åpne for nye fortolkningsmuligheter og andre sammenhenger å forstå motivene ut fra.

Gjennom nærmere 160 verk fra antikken til i dag, tematiseres alt fra camp estetikk, cruisingkultur, greske myter og peppermø-kulturen på 1800-tallet. Historiene handler om forventninger til femininitet og maskulinitet, om kjønnsidentiteter og om likekjønnet kjærlighet og begjær.

En del av historien vår

Verkene som er plukket ut viser på ulike måter hvordan skeive opplevelser, som ofte har blitt tilslørt, er en viktig del av historien.

Dette er verk med historier eller referanser som utfordrer etablerte grenser for hva som forstås som normalt eller naturlig. Kjønns- og seksualitetsmangfold dukker opp på de mest uventede steder i kunsten. Å løfte frem disse historiene kan bidra til nye forståelser av oss selv og vår egen tid.

Det skeive blikket vil skape møter mellom fortid og nåtid, mellom konkrete historier og kreative utopier og utfordre grensene for hvordan kunst kan leses.

Mer utstillingen og Skeivt kulturår

Det skeive blikket vises i Kode 4, Lysverket fra 1. april–31. desember.

Kuratorer: Mathias Skaset og Bjørn Hatterud

I 2022 er det 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge, og dette markeres med et skeivt kulturår over hele landet.

Utstillingen er en del av et større program for Skeivt kulturår på KODE. Det blir arrangementer og ulike aktiviteter gjennom hele året, i hovedsak på Lysverket, Kode 4.

 

  • 1 apr 2022 til 31 des 2022
  • Kode 4
  • 150 / 100 / 0 *

* Voksne 150,- / Studenter 100,- / Barn under 18 år / KODE medlem 0,-