Utstilling: Annette & Caroline Kierulf

Vises i KODE 2 til 22. januar:

Høstens store utstilling på KODE vies de vestlandsbaserte kunstnerne – og søstrene – Annette Kierulf og Caroline Kierulf. Utstillingen «Å skape en verden» teller over 80 tresnitt hvorav en stor andel er helt nye arbeider.

Kunstnerne Annette Kierulf (f. 1964) og Caroline Kierulf (f. 1968) har siden 1990-årene bidratt til å revitalisere grafikk som kunstnerisk medium i Norge. «Å skape en verden» er den største museumsutstillingen deres hittil, og del av KODEs presentasjoner av sentrale kunstnerskap knyttet til Vestlandet. 

«Å skape en verden» er tenkt som et visuelt essay som tematiser de mekanismene som styrer og former oss som mennesker, enten de er ideologiske, økonomiske, økologiske eller kulturelle. 

Tresnitt som kulturkritikk
Kierulf-søstrene har arbeidet med det tradisjonsrike tresnittet gjennom hele sine karrierer, og har valgt en tidkrevende prosess med håndskjærte trykkblokker som nøye pusles sammen til store formater. De har selv døpt praksisen sin «tresnitt som kulturkritikk».

Tresnittet var det første massemediet i Europa og ble brukt til å spre nyheter, satire og propaganda blant annet i form av flygeblad og plakater. Kunstnerne låner fra denne upretensiøse arven, med referanser til tresnittets mangfoldige historie som kunstmedium.

Selv om de to kunstnerne ofte samarbeider, jobber de individuelt og fra hvert sitt sted, på henholdsvis landlige Radøy og midt i Bergen by. Til utstillingen på KODE presenterer de separate arbeider, med et felles feministisk utgangspunkt.

Landskapsmotiv og kjønnsroller
Landskapsmotiv er det dominerende i Annette Kierulfs kunst, og spørsmålet: «Hvordan kan en feministisk nylesning av det tradisjonstunge landskapsmotivet ta form?».

Caroline Kierulf har undersøkt konvensjonelle forestillinger om kjønn. Med utgangspunkt i ukemagasinet Alle Kvinners Blad fra 1940- og 50-årene spør hun seg: «Kan vi speile oss i ting fra fortiden slik at vi kan se vår egen virkelighet tydeligere?»

«Å skape en verden» er delvis en retrospektiv utstilling, men med flest helt nye arbeider. Kurator er Jorunn Veiteberg i samarbeid med Annette Kierulf og Caroline Kierulf.

Utstillingen ledsages av en større publikasjon om kunstnerne med tekster av Patricia Berman, Jorunn Veiteberg og Lotte Konow Lund

Utstillingen vises til 22. januar 2023 hovedsalen i Stenersen, KODE 2.

 

  • 7 okt 2022 til 22 jan 2023
  • Kode 2