Ressursmateriell for lærere

Her finner du kreative oppgaver, ressurshefter og powerpointer du kan bruke til å forberede deg selv eller klassen før besøket, om ønskelig. 

Ressurshefter

Romantikk og nasjonalromantikk, innføring for lærer

Realisme og naturalisme, innføring for lærer

Edvard Munch, innføring for lærer

Munch og følelser, oppgaveark

Power point - forberedelse for klassen

J.C. Dahl og romantikken

Munch og følelser

Kreative oppgaver

Selvportrett, kollasj, 5.-10. trinn

Selvportrett, 3D, 1.-7. trinn

Munch - monotrykk, 1-7. trinn