Om KODE

KODE Kunstmuseer og komponisthjem er et museum for kunst, kunsthåndverk, design og musikk.

Fordelt på fire kunstmuseer og tre komponisthjem finner du blant annet Norges nest største kunstsamling, med tetposisjon på Nikolai Astrup, Edvard Munch, J.C. Dahl og norsk sølv. Vi har en bred samling av norsk og internasjonal samtidskunst, landets største samling av kinesisk kunst og et eget kunstmuseum for barn.

KODE omfatter også Edvard Griegs verdensberømte komponisthjem Troldhaugen, Ole Bulls eventyrlige Lysøen og Harald Sæveruds egenartede Siljustøl. Tre unike minnesmerker over noen av Norges største musikkpersonligheter gjennom tidene, med naturområder og konsertvirksomhet som gir museumsbesøket en egen dimensjon.

Kombinasjonen av kunst, musikk og naturopplevelser gjør KODE til et stolt og særpreget museum i nasjonal og internasjonal sammenheng. KODE er et sammensatt og helhetlig museum.

Vi skal være en møteplass for mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Vi skal bringe kunst og musikk inn i det offentlige ordskiftet, skape debatt og vise relevans – KODE skal utgjøre en forskjell, for enkeltmennesker, for samfunnet og for kunstens posisjon.

Les KODEs strategi for 2021-2023 her.

Syv museer samlet
KODE Kunstmuseer og komponisthjem består av til sammen syv museumsbygninger. Edvard Grieg Museum Troldhaugen, Harald Sæverud Museum Siljustøl, Ole Bull Museum Lysøen og de gamle institusjonene Bergen Kunstmuseum (med bygningene Lysverket, Stenersen og Rasmus Meyers Samlinger) og Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum. Disse fem institusjonene ble slått sammen til en konsolidert enhet i 2006 og etablert som en egen stiftelse fra januar 2007. Komponisthjemmene er en del av KODE, men har alle sine egennavn.

Direktør for KODE er Petter Snare. Styreleder er Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Org. nr. 990 269 343
Bank 3633 68 51054