Museets historie

KODEs museer for kunst og design i sentrum har en lang og solid museumshistorie å vise til. Fra noen bysbarn begynte å tenke på at Bergen burde ha et museum for billedkunst (i 1825) og kunsthåndverk (i 1887), har museets samlete bygningsmasse vokst til fire store bygg ved Byparken og Lille Lungegårdsvann, med totalt over 43.000 kunstverk og kunstgjenstander. Fra starten av har museene alle hatt ulike navn, eierformer, beliggenhet og opplevd diverse utvidelser og sammenslåelser.

I 2006 ble Bergen Kunstmuseum, Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum og komponisthjemmene Troldhaugen, Lysøen og Siljustøl konsolidert i én museumsenhet under én direktør, med navnet Kunstmuseene i Bergen. Bergen Kunstmuseum hadde opprinnelig tre bygg i Rasmus Meyers allé; Stenersen, Rasmus Meyers Samlinger og Lysverket. Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum hadde holdt fast på både på museumsorganisasjon, navn og bygningsmasse siden det flotte teglsteinsbygget ved Byparken stod ferdig i 1897. Bergen Kunstmuseum ble etablert som museumsnavn i 1999, etter å ha tidligere gått under navnet Bergen Billedgalleri i mange år. Stenersens samling og Ramsus Meyers Samlinger ble etter hvert tilført, både med bygg og kunstverk. Lysverket var siste tilfang og stod ferdig som museumsbygg i 2003.

17. april 2013 startet en ny æra ved museet. Vi fikk et kort enkelt navn, KODE Kunstmuseene i Bergen (kort: KODE), som skal være lett å huske og lett å kommunisere. Når vi bruker KODE 1,2,3, eller 4 på bannerne på bygningene våre i sentrum, er det med et håp og ønske at det skal bli lettere for både tilreisende og bergensere å orientere seg og finne veien til alle kunstskattene vi er så stolte over å kunne vise frem! Komponisthjemmene er en del av KODE, men har beholdt sine egennavn; Edvard Grieg Museum Troldhaugen, Ole Bull Museum Lysøen og Harald Sæverud Museum Siljustøl.

KODE kan vise tilbake til en mangefasettert museumshistorie, men uavhengig av både gamle museumsnavn og beliggenhet, har alltid målsetningen om å samle inn, bevare, dokumentere, forske på og formidle kunstverk og historiske gjenstander lagt i bunnen for museets virksomhet.