Bli en kunstkompis!

KODE lanserer et nytt tilbud: Kunstkompis på KODE. Med dette kunstformidlingprosjektet ønsker vi å invitere og legge til rette for at frivillige som er besøksvenn eller aktivitetsvenn, skal få besøke KODE sammen med sin deltaker for en fin samtale om kunsten og livet.

Vil du bli en kunstkompis?
Kunne du tenke deg å ta med din deltaker på kunstmuseet?
Trenger du tips til hvordan du kan snakke om kunst?

Vi ønsker å gi frivillige tilbud om et introduksjonskurs og årskort som gir gratis inngang til museet. Samtidig vil alle deltagere få boken «Kunstkompis på KODE», som kan være en inspirasjon til å starte en kunstsamtale.

Vi håper at dette prosjektet kan bidra til å gjøre museet relevant for flere av byens innbyggere – og skape et mangfoldig kunstrom.

En kunstkompis trenger ikke å være ekspert på kunst eller formidling. Målet er å senke terskelen inn til kunstopplevelsen og inspirere til både museumsbesøk og til å sette i gang en kunstsamtale. På den måten håper vi at prosjektet også kan være med på å bekjempe isolasjon og ensomhet.

Om prosjektet

Kunstkompis på KODE er et samarbeid med Bergen kommune, Etat for aktivitet og mestring.
Kommunen har allerede etablert samarbeid om frivillighet med Røde Kors og Nasjonalforeningen for folkehelsen.
De to første kursene ble holdt i løpet av mai 2021. 

Vi håper at dette prosjektet kan være av interesse for mange!

Vi søker kunstkompiser til høsten 2021

Vi inviterer til nye introduksjonskurs i slutten av august og utover høsten. 

Ønsker du å bli med?

Du kan bli kunstkompis enten via Røde Kors sin besøkstjeneste eller via Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Ta kontakt med: frivillig.helse.omsorg@bergen.kommune.no