KODE Åpen: inkluderingstilbud

KODE ønsker å være et inkluderende museum. Under vår fane "KODE Åpen" finner du tilbud til grupper som av forskjellige årsaker har ulike behov for tilpasset formidling, slik som for eksempel omvisninger som retter seg mot norskopplæring for innføringsklasser.

I bookingsystemet vårt under kan du lese mer om de enkelte tilbudene og bestille omvisning. I noen tilfeller tilbyr vi også verksted i tilknytning til omvisningene. 

Merk at du må bestille plass også om dere skal besøke med grupper på egenhånd.

Følg denne linken for å bestille omvisning

---

Oversikt over tilbud 

  • Norskopplæring, se her

  • For outreach- og inkluderingstilbud, se her

  • For kunst i demensomsorgen (fast program) se her

  • Frivillig kunstkompis, se her

 

J.C. Dahl: Skystudie (udatert)