Forskning og utvikling

KODEs vitenskapelige personale er tilknyttet flere internasjonale og nasjonale forskernettverk. 

Museets kunsthistoriske forskningsvirksomhet har sitt tyngdepunkt i Nikolai Astrup forskningssenter for kunst og landskap, som ble opprettet i 2016 og er et langvarig samarbeid med Sparebankstiftelsen Dnb. En kjerneoppgave ved Astrupsenteret er utarbeidelsen av en nettbasert resonnerende katalog over Astrups kunst. Arbeidet innebærer bred kartlegging og registrering av kunstverk, arkivmateriale, utstillingshistorikk, litteratur og historiske fotografi. I 2019 har fire av KODEs ansatte vært knyttet til senteret, hvorav en er stipendiat ved Universitetet i Oslo. 

Senter for Griegforskning(SGF) er museets organ for forskning på musikkfeltet, og er et samarbeid mellom KODE, UiB og Bergen off. Bibliotek, der Griegsamlingen er lokalisert.
KODE, ved Edvard Grieg Museum Troldhaugen, var i 2017 og 2019 vertskap for en internasjonal Grieg-konferanse med ca. 30 forskere og utøvere i samarbeid med SGF og The International Grieg Society. 

Andre prosjekter:

Forskningsprosjektet «Samleren Stenersen» er pågående, og et samarbeid med Munchmuseet i Oslo. Prosjektet skal resultere i en større publikasjon og utstillinger i Bergen og Oslo. Et annet pågående prosjekt, er et publikasjonsarbeid om KODEs bygninger og samlinger. 

I 2014 arrangerte KODE en tverrfaglig internasjonal forskningskonferanse om kunst og nazisme, i samarbeid med Universitetet i Bergen. Konferansen «Kunst i kamp» tok utgangspunkt utstillingen Kunst og ukunst som ble vist i Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen i 1942–43. 

Forskningsplan for KODE Kunstmuseer og komponisthjem 2021–26 (Last ned pdf)